Gården

Gården i maj 2023

Maj 2023

Maj 2023

Hgt. VT2023

April 2023

Våren 2023

Våren 2023

Korea, 1955-ish

Korea, ca. 1955.

Fotograf: Astrid Almqvist.

* * *

Anno 2023

Anno 2023

Rydöbruk, december 2020

Rydöbruk, december 2020

Skogen, dec. 2022

Skogen, dec. 2022